Select Language THEN

 

สถานที่สำคัญในจังหวัด

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็มีสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มาก ซึ่งแต่ละอำเภอก็มีสถานที่สำคัญที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป เริ่มจาก
อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้แก่

 1. ปรางค์กู่บ้านเขวา
 2. อ่างเก็บน้ำหนองแวง
 3. หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง
 4. แก่งเลิงจาน
 5. ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน
 6. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 7. หมู่บ้านปั้นหม้อ
 8. อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย

อำเภอกันทรวิชัย ได้แก่

 1. พระพุทธรูปยืนมงคล
 2. พระพุทธมิ่งเมือง
 3. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธมงคล

อำเภอบรบือ ได้แก่

 1. ปรางค์กู่บัวมาศ
 2. หนองบ่อ

อำเภอแกดำ ได้แก่

 1. สะพานไม้แกดำ
 2. วัดหนองหูลิง
 3. อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง

อำเภอโกสุมพิสัย ได้แก่

 1. บึงบอน
 2. วนอุทยาน โกสัมพี

อำเภอวาปีปทุม ได้แก่

 1. กู่บ้านแดง

อำเภอนาเชือก ได้แก่

 1. อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน

อำเภอนาดูน ได้แก่

 1. พระบรมธาตุนาดูน
 2. พุทธมณฑลอีสาน
 3. พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี
 4. พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน
 5. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
 6. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 7. กู่สันตรัตน์
 8. กู่น้อย
 9. ศาลานางขาว
 10. ฮูปแต้มสิม 
 11. วัดโพธาราม

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้แก่

 1. ศูนย์ศิลปาชีพดอนลี่