Select Language THEN

 

ตำแหน่งที่ตั้งและการเดินทาง

ปราสาทกู่สันตรัตน์

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

กู่สันตรัตน์ ตั้งอยู่ที่บ้านกู่โนนเมือง ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

การเดินทาง

จากจังหวัดมหาสารคามให้ใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม เลี้ยวขาวเข้าเส้นทางหมายเลข 2045 เข้าสู้อำเภอนาดูน ประมาณ 1 กิโลเมตร ปราสาทกู่สันตรัตน์อยู่ทางด้านขาวมือ ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่สันตรัตน์ ภายใต้การดูแลของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์