Select Language THEN

 

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดขอนแก่น

ขนาดเนื้อที่

จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลยเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู ทิศใต้ ติดจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติดจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันตก ติดจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์

ประชากร

ประชากรของจังหวัดขอนแก่นมีจำนวนทั้งหมด 1,805,910 คน แยกเป็นประชากรชายจำนวน 890,486 คน ประชากรหญิงจำนวน 915,424 คน

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะสูงต่ำสลับเป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีที่ราบลุ่มแถบลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำพอง พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 100-200 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของขอนแก่น โดยทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียส และมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็น โดยทั่วไปจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 15.4 องศาเซลเซียส

เครื่องหมายประจำจังหวัด

รูปเจดีย์เก่าครอบต้นมะขาม เรียกว่า เจดีย์ขามแก่น ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด มีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่าครั้งหนึ่งต้นมะขามใหญ่ถูกตัดโค่นลงไว้หลายปีกลับงอกงามมีกิ่งก้านสาขาขึ้นอีก ประชาชนถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จึงพากันสร้างเจดีย์ครอบต้นมะขามนั้นไว้เรียกว่า เจดีย์ขามแก่น และถือเป็นปูชนียสถาน เคารพกราบไหว้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้นำมาเป็นตราประจำจังหวัด ต่อมาคำว่า ขามแก่น ก็เพี้ยนเป็น ขอนแก่น

คำขวัญประจำจังหวัด

“พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก”

สถานที่สำคัญในจังหวัด

จังหวัดขอนแก่นเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน มีวัฒนธรรมที่ดีงาม ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ หอศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ศาลาไหมไทยหรืออาคารเฉลิมพระเกียรต 60 พรรษา มหาราชินี อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อุทยานกล้วยไม้ช้างกระ อุทยานแห่งชาติภูแก้ว-ภูพานคำ อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาสวนกวาง) อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ ผานกเค้า ถ้ำปู่หลุบ ถ้ำค้างคาว ถ้ำตาหลอ ถ้ำพญานคราช ถ้ำลายแทง น้ำตกตาดฟ้า บึงแก่นนคร บางแสน 2 และหาดจอมทอง โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เมืองโบราณโนนเมือง ศาลเจ้าเทพารักษ์หลักเมือง วัดอุดมคงคาคีรีเขต วัดสระทองบ้านบัว วัดพระพุทธบาทภูพานคำ สิมอีสาน สิมและฮูปแต้มสินไซ (วัดไชยศรี) สิมวัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบ้านบ้านลาน) สิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม สิมวัดสะบัวแก้ว มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ พระธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 8 ชั้น) พระธาตุขามแก่น กู่ประภาชัย หรือ กู่บ้านนาคำน้อย และปราสาทเปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง

รายชื่ออำเภอในเขตการปกครองจังหวัด

จังหวัดขอนแก่นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ ดังนี้

ลำดับ

อำเภอ

1

อำเภอเมืองขอนแก่น

2

อำเภอบ้านฝาง

3

อำเภอพระยืน

4

อำเภอหนองเรือ

5

อำเภอชุมแพ

6

อำเภอสีชมพู

7

อำเภอน้ำพอง

8

อำเภออุบลรัตน์

9

อำเภอกระนวน

10

อำเภอบ้านไผ่

11

อำเภอเปือยน้อย

12

อำเภอพล

13

อำเภอแวงใหญ่

14

อำเภอแวงน้อย

15

อำเภอหนองสองห้อง

16

อำเภอภูเวียง

17

อำเภอมัญจาคีรี

18

อำเภอชนบท

19

อำเภอเขาสวนกวาง

20

อำเภอภูผาม่าน

21

อำเภอซ่าสูง

22

อำเภอโคกโพธิ์ไชย

23

อำเภอหนองนาคำ

24

อำเภอบ้านแฮด

25

อำเภอโนนศิลา

26

อำเภอเวียงเก่า

 

รูปแผนที่เขตจังหวัด

ปราสาทกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร