Select Language THEN

 

ข้อมูลทั่วไป

 

จังหวัดขอนแก่นเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน มีวัฒนธรรมที่ดีงาม ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้

 1. หอศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
 2. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง  
 3. ศาลาไหมไทยหรืออาคารเฉลิมพระเกียรต 60 พรรษา มหาราชินี  
 4. อุทยานแห่งชาติน้ำพอง  
 5. อุทยานกล้วยไม้ช้างกระ 
 6. อุทยานแห่งชาติภูแก้ว-ภูพานคำ 
 7. อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)
 8. อุทยานแห่งชาติภูเวียง 
 9. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน้ำ
 10. เขื่อนอุบลรัตน์ 
 11. ผานกเค้า 
 12. ถ้ำปู่หลุบ  
 13. ถ้ำค้างคาว
 14. ถ้ำตาหลอ 
 15. ถ้ำพญานคราช  
 16. ถ้ำลายแทง
 17. น้ำตกตาดฟ้า  
 18. บึงแก่นนคร  
 19. บางแสน 2 และหาดจอมทอง  
 20. โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น  
 21. เมืองโบราณโนนเมือง
 22. ศาลเจ้าเทพารักษ์หลักเมือง
 23. วัดอุดมคงคาคีรีเขต
 24. วัดสระทองบ้านบัว
 25. วัดพระพุทธบาทภูพานคำ  
 26. สิมอีสาน
 27. สิมและฮูปแต้มสินไซ (วัดไชยศรี)  
 28. สิมวัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบ้านบ้านลาน)   
 29. สิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม
 30. สิมวัดสะบัวแก้ว  
 31. มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ พระธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 8 ชั้น)  
 32. พระธาตุขามแก่น  
 33. กู่ประภาชัย หรือ กู่บ้านนาคำน้อย
 34. ปราสาทเปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง