Select Language THEN

 

ตำแหน่งที่ตั้งและการเดินทาง

ปราสาทเปือยน้อย

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

ตั้งอยู่บริเวณบ้านหัวขัว ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

 

การเดินทาง

การเดินทางไปยังปราสาทเปือยน้อย ปัจจุบันสามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้อย่างสะดวก จากจังหวัดขอนแก่นใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น – บ้านไผ่) ระยะทาง 44 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านไผ่ – บรบือ) เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 จะพบทางแยกบ้านหินตั้ง ให้เลี้ยวขาวเข้าทางหลวงหมายเลข 2301 ไปอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขับไปอีก 7 กิโลเมตร ให้แยกซ้ายที่จะไปยังอำเภอเปือยน้อย ตามทางหลวงหมายเลข 2297 และเดินทางไปอีก 14 กิโลเมตร เข้าสู่บ้านหัวขัว ตำบลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น และจะพบปราสาทเปือยน้อยซึ่งอยู่ทางด้านขาวมือติดกับถนน