Select Language THEN

 

สถานที่สำคัญในจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตนคร มีประตูเข้าเมืองมากถึง 11 ประตู และเมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. บึงพลาญชัย ถนน Street Art
 2. โรงเรียนสอนควายทำนา
 3. วัดบึงพลาญชัย
 4. วัดบูรพาภิราม
 5. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
 6. เจดีย์หินทรายวัดป่ากุง
 7. เจดีย์มหามงคลบัว
 8. ผาหมอกมิวาย
 9. วัดกลางมิ่งเมือง
 10. วัดสระทอง
 11. สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์
 12. อนุสาวรีย์ขัติยะวงษา
 13. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 14. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
 15. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
 16. สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี
 17. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์
 18. บึงเกลือ
 19. แหลมพะยอม
 20. ผาน้ำย้อย
 21. กู่พระโกนา
 22. กู่กาสิงห์
 23. ปรางค์กู่หรือปราสาทหนองกู่