Select Language THEN

 

ตำแหน่งที่ตั้งและการเดินทาง

ปราสาทภูเพ็ก

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

ปราสาทภูเพ็ก ตั้งอยู่บนยอดเขาภูเพ็ก บ้านภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

 

การเดินทาง

การเดินทางไปปราสาทภูเพ็กสามารถเดินทางได้โดยสะดวก โดยห่างออกจากตัวอำเภอพรรณนานิคม ให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 อุดรธานี-สกลนคร ผ่านหลักกิโลเมตรที่ 138 เล็กน้อย ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 23 กิโลเมตร จะมีทางแยกขาวเข้าถนนสายพรรณนานิคม-หนองเม็ก จากนั้นจึงเดินทางไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบทางแยกใกล้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครซึ่งเป็นทางลูกรังเมื่อเข้าไปอีก 4 กิโลเมตรก็จะถึงเชิงเขาภูเพ็กและต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปสู่ตัวปราสาทหินที่อยู่ด้านบน รวมระยะทางจากอำเภอพรรณนานิคมถึงเชิงเขาภูเพ็ก ประมาณ 24 กิโลเมตร

 

แผนที่เดินดินบริเวณรอบๆ ปราสาทภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร
ที่มา : ญาตาวี  ไชยมาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ภาพบันไดทางขึ้น-ลงปราสาทภูเพ็ก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ที่มา : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร